YAYINCI KÜNYESİ

HAKKIMIZDA

İslami geleceği inşa etmenin mütevazi ama kararlı çabalara bağlı olduğunun farkında olarak yayın yapan vuslat fm Kur’an ve sünnet inancını benimseyerek bir yandan toplumumuzu aydınlatmaya, bir yandan mazlumların yanında olmaya, diğer yandan İslami geleneğimizi ihya etmeye çalışıyoruz. Özelliklerimizi hiçbir zaman kaybetmeden yürüyüşümüzü bugüne kadar dimdik sürdürdük ve kuruluş amacımızı sürdürme azim ve kararlılığındayız.

Radyo vuslat yayıncılık olarak yayınlarımızla birlikte İslâm medeniyetinin yeniden ihyası için taze bir nefes olabilmenin mücadelesini verip Peygamberimizin “iki günü denk olan Müslüman aldanmıştır” sözüyle Müslümanları çalışkan olmaya ve Salih işlerde yoğun bir şekilde faaliyetlerde bulunmaya sevk etmiştir. Ayrıca şunu da ifade etmek gerekirse; Tevhit inancımızda ve amellerimiz de vahyi ölçülere göre davranmayı, düşüncede ve pratikte toplum yönetimine ve toplum kültürüne musallat olan başta şirk olmak üzere her türlü kötülüğü gidermek için mücadele vermeyi gerekli kılmıştır.

Kur’an-ı Kerim bizleri, kendi nefislerimizi Allah’ın buyruklarına teslim olmaya ve içinde yaşadığımız çevreye, emr-i bi’l ma’ruf nehy-i an’il münker yani iyiliği emretmeyi kötülükten sakındırmayı emretmektedir. Vahyin bize düşman olarak tanıttığı şeytana itaat etmemeye, beşer olarak sorumluluklarımızı üstlenmeye çağırmaktadır.

Buda bize gönül veren dinleyicilerimize karşı İslami sorumlulukla yayın yapmaya sevk etmiştir.

Malumunuz radyomuzun daha güzel ve daha kaliteli yayınlar yapması siz değerli dinleyicilerimize bağlıdır. Sizler şimdiye kadar bu duyarlılığınızı en güzel bir şekilde yapmaya çalıştınız. Ama hedefimiz çok büyük olduğu için radyomuzun maddi olarak güçlenmesi lazım. Buda firma sahiplerinin vereceği reklama bağlıdır. Aynı zamanda dinleyicilerimizin de reklam veren firmaları tercih etmeleri çok önemlidir. Ancak İslam’la irtibatını müslümanca netleştiren, İslami sorumluluğunu kavramakta olan, dinleyicisi ile bütünleşen bir radyo, İslami hizmete zenginlik katabilir. 

MİSYONUMUZ

Vuslat FM, yayın hayatına başladığı günden beri ulaşabildiği bütün kitlelere hitap etmeyi misyon edinmiştir.

VİZYONUMUZ

Ümmetin içinde bulunduğu parçalanmışlığı, gücü oranında yayınlar gerçekleştirerek ortadan kaldırmaya çalışmak ilahi sorumluluk gereğidir. Vuslat FM'in amacı; her ne olursa olsun, Allah (cc)'ın rızası doğrultusunda yayınlar gerçekleştirmektir...

FREKANS

Karasal Yayın: ADANA - 101.1